Recykling metali

Jesteśmy jednym z wiodących podmiotów
na rynku krajowym w handlu złomem metali kolorowych

Cennik i notowania

Ceny na poszczególne gatunki złomów ustalane są w oparciu o aktualne ceny skupu hut krajowych i zagranicznych oraz o giełdę London Metal Exchange (LME) w/g współczynników procentowych, na bazie średniego kursu dolara i euro oraz średnich notowań na poszczególne metale w danym dniu.

Zobacz cennik

Ochrona środowiska

W SYNTOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa jesteśmy świadomi swego oddziaływania na środowisko.

Stąd też, w ramach prowadzonej działalności obrotu złomem, podejmujemy wszelkie wysiłki i starania w celu osiągnięcia pełnej kontroli nad swoim oddziaływaniem środowiskowym oraz minimalizacją negatywnych skutków tego oddziaływania.

Osiągnięcie i wypełnianie złożonej deklaracji pragniemy zrealizować poprzez następujące cele polityki środowiskowej:

  • systematyczne optymalizowanie oddziaływania środowiskowego realizowanych procesów
  • skuteczną identyfikację i przestrzeganie zidentyfikowanych wymagań prawnych
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji i świadomości ekologicznej pracowników
  • ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego

SYNTOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa priorytetowo traktuje realizację obowiązków ustawowych dotyczących ochrony środowiska. Magazyn główny w Tomaszowie Mazowieckim oraz wszystkie oddziały spółki posiadają zezwolenia właściwych organów administracji na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów. Posiadamy również zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Jesteśmy głęboko przekonani, że aktywna realizacja celów Polityki Środowiskowej, przyczyni się do umocnienia naszej pozycji rynkowej, zapewniając miejsca pracy wraz ze stałą poprawą warunków ochrony środowiska.

SYNTOM Metal Recycling Sp. z o.o.

ul. Rembielinska 20 lok. 318
03-352 Warszawa

Biuro i magazyn centralny:

ul. Wysoka 61/65
97-200 Tomaszów Maz.
tel: (+48) 44 724 46 48
fax. (+48) 44 724 49 17
tel: (+48) 44 724 49 18

email: biuro@syntom.pl