syntom_icon

Grupa Kapitałowa

Syntom Metal Recycling Sp. z o.o

Spółki należące do Grupy ELEMENTAL prowadzą w ramach czterech linii biznesowych:

• recykling zużytych katalizatorów (SAC)

• recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE),

• recykling obwodów drukowanych (PCB),

• recykling złomu metali nieżelaznych (nonferrous).

Co do zasady spółki Grupy specjalizują się w działalności w ramach wybranych linii biznesowych. Spółki wchodzące w skład Grupy ELEMENTAL mają siedziby w krajach Unii Europejskiej, Turcji, UAE oraz w Stanach Zjednoczonych. Rynki zakupu materiałów do recyklingu i sprzedaży produktów mają zasięg globalny.

GRUPA ELEMENTAL